Verwerking van persoonsgegevens

Huidfit kan persoons- en medische gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Huidfit, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Huidfit verstrekt. 

Huidfit kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam                          

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

– Uw medische gegevens (als u gebuikt maakt van de Huidfit programma’s

Waarom heeft Huidfit gegevens nodig?

Huidfit verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Huidfit uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan naar aanleiding van het Huidfit programma.

Hoe lang bewaart Huidfit gegevens?

Doet u mee aan het Huidfit programma, dan bewaart Huidfit uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren.

 Als u een bestelling via de webshop plaatst bewaren wij deze gegevens voor een termijn van 5 jaar. 

 U  kunt ten alle tijden een verzoek indienen om uw (medische) gegevens te verwijderen. 

Deelt Huidfit gegevens met anderen?

Huidfit verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van huidtherapeutische zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij het delen van gegevens kunt u denken aan het leggen van contact met uw huisarts of behandelend arts. Overleg met derden zal alleen plaatsvinden met uw toestemming.

Welke informatie wordt er bijgehouden bij het bezoek van de website?

Op de website van Huidfit worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. www.huidfit.nl. Huidfit gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Huidfit maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan Huidfit te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Huidfit heeft hier geen invloed op.

Huidfit heeft Google geen toestemming gegeven om via Huidfit verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@huidfit.nl

Huidfit zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging persoongegevens

Huidfit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Huidfit maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Huidfit verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Huidfit op via info@huidfit.nl

Huidfit gegevens

www.huidfit.nl is een website van www.antagonist.nl

Huidfit is als volgt te bereiken:
Postadres:                 Huidit, Zilverschoon 13, 6971PA Brummen
Vestigingsadres:       Huidit, Zilverschoon 13, 6971PA Brummen

Inschrijvingsnummer Handelsregister KVK 08226303

E-mailadres: info@huidfit.nl